• Gud,  Tro

    Soldaten, kapteinen og jeepen.

    Jeg kjenner ikke opphavet til denne historien, men som troende selv tviler jeg ikke på at noe lignende kan ha skjedd. Syntes det var en fin fortelling og ville dele den. Teksten var automatisk oversatt så jeg tilpasset teksten til…

  • Bibelen,  Tro

    Guds kraft…

    For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. Romerne 1:16 N11BM https://bible.com/bible/29/rom.1.16.N11BM