Guds kraft…

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.
Romerne 1:16 N11BM
https://bible.com/bible/29/rom.1.16.N11BM

Facebook kommentarer
Merket med: , ,