Troen på Jesus

Litt om tro…
(Tekst: Siri Svendberg)

tro

I en verden med uro og stadig forandring er det viktig å ha noe i livet som er stabilt å tro på.
For min del er det å ha en kristen tro blitt mer og mer viktig jo eldre jeg har blitt.
Det å ha en nær relasjon til Jesus, en venn man kan komme til med alt.

Jesus sier: «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!».

Mennesker som ikke har en gudstro vil kanskje le av dette å si at dette er bare tull, men jeg har gang på gang fått erfare at Jesus er med i hverdagen og gir styrke til å takle livet som ofte kan være vanskelig.

I den tiden vi lever i, hvor folk i større og større grad søker etter nye alternative retninger inne n åndelig søken, er jeg glad jeg har fått den flotte gaven som troen på Jesus Kristus faktisk er. Det er viktig å ikke ta den som en selvfølge, men en gave jeg har har fått på grunn av Jesu død og oppstandelse,
Det er så godt å vite at frelsen ikke avhenger av mine gjerninger, der kommer jeg til kort – det hele er av nåde fra en Gud som elsker oss så høyt at han gav sin enbårne sønn for at vi skulle få liv og fred.

Gjennom motgang og sykdom de siste åra hvor jeg har fått erfare at Gud har vært med meg kan jeg ikke annet en å si at jeg vet at Jesus er veien, sannheten og livet.

Ingenting kan ta fra meg denne vissheten og takk Gud for det.

Solnedgang ved Oslofjorden 2020