• Lett blanding

    Til ettertanke.

    Funnet på Facebook : Kanskje noen trengte å lese denne i dag. Selv har jeg opplevd litt for mye vondt fra noen mennesker jeg trodde skulle ha vært der i nær familie. Gi slipp. Dem er ikke for deg ❤️🕊…