• Lett blanding

    Janteloven

    Jeg hater Janteloven! Janteloven lyder slik:Du skal ikke tro at du er noe.Du skal ikke tro at du er like så meget som oss.Du skal ikke tro du er klokere enn oss.Du skal ikke innbille deg du er bedre enn…