Humor,  Innenriks,  Norge

Om tid #kongehumor

Da Kong Harald og Dronning Sonja var i Frankrike i 2000 spurte NRKs journalist om hvordan det sto til med fransken til Kong Harald. Det resulterte i følgende samtale mellom konge og dronning.

– Fransk er jo veldig vanskelig, svarer Kong Harald.

– Nei, det er det ikke, insisterer Dronning Sonja, som snakker flytende fransk.

– Husk at jeg er blitt en gammel mann. Jeg er over 60 år nå. Det begynner å bli for sent for meg å lære fransk, sier kongen.

– Det blir aldri for sent! erklærer dronningen.

– Hva?! Blir det aldri for sent? Er det sant?

– Ja, gjentar dronningen.

– Det var godt å høre! Da kan jeg jo vente litt til da!