Helse,  Menneske,  Norge,  Nyheter,  Samfunn

Ingen besøk hjemme neste 14 dager.

Kan ikke si jeg liker utviklingen. Legger ved de siste anbefalinger fra regjeringen. Skremmende!

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet.
 • Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.
 • Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.
 • Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene.
 • Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll.
 • Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Dette er de nye reglene

Punktene her er forskriftsfestet av regjeringen. Det betyr at man skal følge dette.

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
 • Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Steder med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre:

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for “rødt nivå”
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller

I Fredrikstad er det allerede påbud om munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde en meter.

Kommunens siste koronaforskrift som ble vedtatt 17. desember, gjelder fortsatt.

Men der regjeringen nå har innført nye tiltak og anbefalinger, gjelder det også her i Fredrikstad. Det trumfer altså de lokale tiltakene.

Det betyr blant annet at makstallet på fem gjester i private hjem, hager og hytter, nå erstattes med en nasjonal anbefaling om å ikke ha noen på besøk i det hele tatt.

Musiker, gitarist og hobbyfotograf. Ansvarig for Www.svendberg.com - (mitt hobby prosjekt) https://www.facebook.com/svendbergdotcom

%d bloggere liker dette: