Helse,  Lov og orden,  Norge,  oppdatering,  politikk,  Samfunn,  Sverige

Fakta om nye innreiserestriksjoner

Fakta om nye innreiserestriksjoner

Fra og med 26. november gjelder disse reglene for folk som reiser inn til Norge:

* Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.

* Det blir nå et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise bekreftelse på registrering og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll.

* Det vil etter omstendighetene fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.

* Krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke har gyldig koronasertifikat.

* I tillegg endres plikten til å teste seg ved innreise slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Denne plikten gjelder for alle uten gyldig koronasertifikat. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.

* Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.

* Regjeringen oppbemanner Nasjonalt kontrollsenter for innreisende slik at kontrollaktiviteten der gjenopptas, og kommunene dermed vil kunne få informasjon om reisende som det kan være grunn til at kommunene følger opp.

* Søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet avvikles.

Musiker, gitarist og hobbyfotograf. Ansvarig for Www.svendberg.com - (mitt hobby prosjekt) https://www.facebook.com/svendbergdotcom