• Lett blanding

    Så sant…

    Janne Haaland Matlary (professor i #statsvitenskap): «En #demokratisk #borger som legger bånd på seg av #frykt for å ytre seg,er ikke lenger en borger,men en #undersått.» Noe å #reflektere over,er det ikke?! — Siri Svendberg 🇳🇴 (@metalwoman) June 13, 2022