• Bibelen,  Gud,  Tro

    Herren er god.

    Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham. Jod י Salmene 34:9 N11BM https://bible.com/bible/29/psa.34.9.N11BM