• Bibelen,  Gud,  Tro

    Herren er god.

    Smak og se at Herren er god! Salig er den som søker tilflukt hos ham. Jod י Salmene 34:9 N11BM https://bible.com/bible/29/psa.34.9.N11BM

  • Bibelen,  Gud

    Dagens vers. 

    Alltid har jeg Herren framfor meg. Han er ved min høyre side, jeg skal aldri vakle. Salmene 16:8 N11BM http://bible.com/29/psa.16.8.N11BM