Bibelen,  Endetid,  Tro

Som det var i Noahs dager.

(lånt fra Facebook – ikke skrevet av meg)

«Som det var i Noahs dager.»

Den parallelle situasjon som Jesus nevner mellom Noahs tid og vår tid – rett før Jesus kommer, er at tegnene på at domskatastrofene (vannflommen) som nærmet seg, var til stede, men menneskene brydde seg ikke om det. De var opptatt med de dagligdagse gjøremål. På samme måte er det i dag, tegnene på Jesu komme er til stede men menneskene bryr seg ikke om det.

Noahs tid:

Noah holdt på å bygge arken før vannflommen kom. I 120 år var tegnene iblant dem – de lot seg ikke advare – de åt og drakk og tok til ekte og gav til ekte – som før. De var så vant til tegnene at de hadde mistet reaksjonsevnen til alvoret i situasjonen – helt til den dag Noah gikk inn i arken.

Tenk at Gud ventet langmodig i 120 år mens Noah bygget arken (1. Peter 3:19). Menneskene hadde lang tid til å omvende seg, men de ville ikke.

Menneskesønnens komme:

Vi ser i dag tegnene som Jesus gav oss for tiden før hans gjenkomst

  • Folk skal reise seg mot folk, rike mot rike.
    Det skal være kriger og rykter om krig.
  • Det skal bli hunger og jordskjelv både her og der (Matt.24:7-8). Vitenskapen forteller oss at jordskjelaktiviteten er større nå enn den har vært på 100 år.
  • Folkene engstes i fortvilelse når hav og brenning bruser (tsunamier)
  • Falske profeter skal stå fram (Matt.7:15-20, 24:11)
  • Pest. epedemier og smittsomme sykdommer. (Lukas 21,10-11)
    Aids. Ebola. Svineinfluensa. Sars. Zika-virus. Korona.. osv

Hva skjer med oss i dag? Lar vi oss vekke opp av tegnene som er så massive blant oss i dag? Vi sover videre!

Vi ser at tegnene er tilstede på at Jesu komme er nær – men vi reager knapt – vi er blitt så vant til tegnene at vi har mistet vår åndelige dømmekraft. For mange vil dessverre dagen komme overraskende, som det skjedde på Noahs tid.

Slik Gud ventet 120 år på Noah mens arken ble bygget – slik venter Jesus på at hans brud skal gjøre seg rede til hans komme – det er nådetiden vi forbruker.

Den åndelige situasjonen i dagens menighet:

Det er en meget alvorlig profetisk og åndelig situasjon vi befinner oss i dag. En sløvet og likegyldighet preger mange som kaller seg kristne. Dette kan overføres til mange av dagens menigheter.

Vi opplever at det i mange menigheter ikke er plass for Den Hellige Ånds virke/bevegelse i blant oss. Vi har så fine programmer og så mange aktiviteter som skal utføres/prioriteres at vi ikke har tid for DHÅ.

Det er med sorg vi må konstatere at det i mange menigheter er både ”profetisk og åndelig flatt”.

Det er sjelden vi hører et budskap om omvendelse fra synd iblant oss. Budskapet om synd og nåde drukner i ”religiøse foredrag” og politisk/åndelig korrekthet. Det synes som dagens parole er blitt ” Salig er de som tolererer alt for de skal ikke bli gjort ansvarlig for noen ting”.

Hva sa Jesus om Laodikea-menigheten?

Den var lunken – dvs.” åndelig spiselig for verden” – full av kompromisser som går på bekostning av en menighet med åndelig våkenhet og djervhet til å stå på sannheten. Menigheten mangler åndelig fødselskraft.

Det er til menigheten folket skulle se i en tid av håpløshet og nasjonal nød. Grunnen til at folket ikke søker til menigheten i dag er at den(menigheten) har ødelagt sin egen innflytelse ved å kompromisse med verden.

Hvorfor skal folket søke til menigheten når det ingen forskjell er på den og verden utenfor?

Mange menigheter er blitt religiøse ”arrangementsinstitusjoner”, hvor det arrangeres—-.

Budskapet om endetiden er nesten kommet helt bort i blant oss. Undertegnede har opplevd at pastorer ikke vil ha budskapet om endetiden og Jesu gjenkomst forkynt i forsamlingen fordi ”det kan skape frykt i folket og hos dem selv”. Man må ha lov å stille spørsmål om disse har sin sak i orden med Gud? Dersom du er på fjellet i mørkskodda og møter en venn som er på vei mot et stup, ville du da ikke advart ham?

Den yngre generasjon som går i våre menigheter har i mange tilfelle ikke hørt budskapet om Jesu gjenkomst. Det hviler et tungt ansvar på pastorer og forstandere å forkynne dette budskapet – så ikke dagen kommer overraskende på dem.

Utdrag fra Dagen. Publisert: 27.05.2010 kl 22:30

Musiker, gitarist og hobbyfotograf. Ansvarig for Www.svendberg.com - (mitt hobby prosjekt) https://www.facebook.com/svendbergdotcom

%d bloggere liker dette: