Jesus sier,  Siri,  Tro

Ny tommelring

Fant ring på Wish med “fader vår” på som jeg synes er kul. Står på engelsk, men det gjør da ikke noe.

Pray then like this: ‘Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.'”

Ring med “fader vår”

Fader vår

Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord likesom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem! For deres Far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be:

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
10 Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden.
11 Gi oss i dag vårt daglige brød.
12 Og forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
13 Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.
For ditt er riket og makten og æren i evighet.
Amen.

Musiker, gitarist og hobbyfotograf. Ansvarig for Www.svendberg.com - (mitt hobby prosjekt) https://www.facebook.com/svendbergdotcom

%d bloggere liker dette: