Norge

Merkelige spørsmål å få i nettbanken…

Oppdatering av kundeinformasjon

Norske myndigheter har bedt alle banker om å ha oppdatert kundeinformasjon. Den informasjonen vi har om deg er det nå på tide å oppdatere. Vi ber deg derfor oppdatere din informasjon her.

Skattetilknytning

Er du amerikansk statsborger?

Er du skattepliktig til andre land enn Norge?

Politisk eksponert person

Innehar du, eller har du hatt, høytstående offentlig verv eller stilling, eventuelt har du en nær relasjon til en person som har, eller har hatt, et slikt verv/stilling?

Formål og andre opplysninger om kundeforholdet

Er det sannsynlig at det til sammen vil bli satt inn mer enn 100.000 kroner i kontanter via innskuddsmaskin eller nattsafe pr. år?

Er det sannsynlig at det vil bli mottatt innbetalinger fra utlandet, som samlet pr. år vil overstige kr 100.000?

Er det sannsynlig at det vil bli foretatt utbetalinger til utlandet, som samlet pr. år vil overstige kr 100.000?

Skal du bruke ditt private kundeforhold i banken til å administrere andres penger/egen næringsvirksomhet? Eksempelvis at du er «leder» for et fotballag og har/ønsker en egen konto i ditt navn til dette formålet.

Tror du at du vil foreta betalinger eller investeringer på vegne av andre, og at dette vil overstige 100.000 kroner pr år? Hvis ja, skriv inn navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på den eller de det gjelder:

Forventer du å benytte ditt kundeforhold til kjøp og/eller salg av virtuell valuta, og vil dette overstige 50.000 kroner pr år? (Eksempelvis BitCoin, Ethereum eller lignende) Hvis ja,oppgi forventet årlig beløp og hensikten med transaksjonene.

Vil hovedinntektskilden i hovedsak være noe annet enn lønn, studielån, trygd eller pensjon?

Forventer du å få andre innbetalinger i tillegg til lønn, studielån, trygd eller pensjon som vil overstige 50.000 kronerpr år? Eksempelvis husleieinntekter, hobbyinntekter etc.

Musiker, gitarist og hobbyfotograf. Ansvarig for Www.svendberg.com - (mitt hobby prosjekt)

%d bloggere liker dette: