Halden,  Helse,  Korona,  Lett blanding

Koronatiltak – Halden kommune

https://www.halden.kommune.no/informasjon-om-koronaviruset-covid-19/koronatiltak/

Det finnes både nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense koronasmitte. Du må alltid føye deg etter de strengeste reglene, enten disse er lokale eller nasjonale. Her er en oversikt over alle lokale anbefalinger og tiltak for Halden, samt snarvei til de nasjonale tiltakene.Sist endret03.02.2021 11:20

Snarvei til nasjonale koronatiltak:

De nasjonale reglene som du finner på lenkene over tar for seg mange områder i samfunnet, for eksempel sosial kontakt, reiser, uteliv, arbeidsliv, butikker, idrett, arrangement, skole og utdanning. Det er særlig viktig å sette seg inn i nasjonale råd og regler for de områdene der du selv er aktiv.

Halden kommune vil særlig minne om følgende nasjonale regler:

 • Unngå unødvendige reiser innenlands.
 • Alle bør begrense sosial kontakt. 
 • Unge og voksne som har vært i situasjoner uten å holde meteren, bør holde minst to meter avstand når de besøker personer i risikogruppene.

Lokale regler for Halden

Under finner du lokale påbud, anbefalinger og andre tiltak for Halden. Vær oppmerksom på at alle lokale tiltak kommer i tillegg til de nasjonale tiltakene. Halden kommune har en lokal koronaforskrift som gir til dels strengere smittevernstiltak enn de regionale ring1-reglene som er presentert lenger ned på siden.

Varighet: Alle tiltak gjelder til og med onsdag 10. februar 2021, hvis ikke annet er oppgitt ved det enkelte tiltaket. 

​Påbud – lokal forskrift

Halden kommune har vedtatt en egen forskrift som pålegger alle i Halden å følge påbudene under. Brudd på regler i en forskrift kan følges opp av politiet og kan få alvorlige følger. Denne forskriften ble justert 2. februar 2021 etter vedtak i Formannskapet.

Her er Haldens lokale koronaforskrift (PDF, 642 kB)

Serveringssteder

 • Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende skal holde stengt.
 • Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet.
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Stans av idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.
 • Det samme gjelder kultur-og fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater, samt toppidrett.
 • Svømmehaller, badeland, spahotell, hotellbasseng og lignende skal holde stengt.
 • Organiserte svømmekurs og svømmetreninger er ikke tillatt.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts-, og fritidsaktiviteter skal holde stengt.
 • Bibliotek skal være stengt.

Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Halden skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

Andre lokale regler – ikke forskrift

Følgende regler er innført av Halden kommune. Dette er regler som kommer i tillegg til det som den lokale forskriften omtaler:

Besøk i hjemmet

Anbefaling: Det anbefales å unngå besøk i private husstander. Mennesker skal likevel ikke være alene, så personer som bor alene kan ha en fast besøksvenn. 

Munnbind i helsevesenet

Påbud: Halden kommune har innført påbud om bruk av munnbind for egne ansatte i helsevesenet i pasientnært arbeid når det ikke er mulig å holde en meters avstand. 

Besøk til helseinstitusjoner

 • Helsehuset, avdeling Karrestad: Uke 5, til og med søndag 7.februar, er sykehjemmene stengt for besøk. Ny informasjon om hva som gjelder fra uke 6 blir oppdatert.
 • Sykehjemmene Bergheim, Solheim og Iddebo: Uke 5, til og med søndag 7.februar, er sykehjemmene stengt for besøk. Ny informasjon om hva som gjelder fra uke 6 blir oppdatert.
 • Boliger med helsepersonell til stede er private hjem der kommunen ikke kan pålegge begrensning i besøk. Det oppfordres likevel sterkt til å være nøye med alle smitteverntiltak i slike boliger. Dette gjelder boliger i Søsterveien, Vaterland/ Hagegata, Bergheim, Brygga, Konglelund og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne.

Skole

Barnehager: Rødt nivå til og med 14. februar.
Se barnehagenes egne informasjonskanaler for detaljer.

Grunnskole: Rødt nivå til og med 14. februar.
Se skolenes egne informasjonskanaler for detaljer.

Halden videregående skole: Rødt nivå.
Se skolens nettsider for mer informasjon. 

Regionale regler (Ring 1-regler)

I forbindelse med utbruddet i Halden ishall og påvist engelsk variant av koronaviruset, er Halden blitt del av den nasjonale ring 1 som har egne smitteverntiltak, vedtatt av regjeringen. Ring 1 består av kommunene Nordre Follo, Oslo, Ås, Sarpsborg og Halden. Tiltakene for Halden og de andre i ring 1 for perioden 3. til og med 10. februar er presentert under.

Vær oppmerksom på at Halden i tillegg har en lokal forskrift som har flere og til dels strengere regler. Den er presentert lenger opp på siden. 

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.
 • Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
 1. Barn og unge under 20 år
 2. Utendørs aktivitet for voksne
 3. Organisert trening for toppidrettsutøvere

Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker

Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentrene og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 1, men med disse unntakene: 

 • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • apotek
 • bandasjister
 • optikere
 • serveringssteder
 • Vinmonopolet
 • virksomheter som frisør, hudpleier, tatovører mv (se § 15 for hele listen)
 • helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv (se §16 for hele listen)
 • bensinstasjoner
 • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og liknende

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

Restauranter, kafeer, barer 

 • Serveringssteder kan åpne igjen.
 • Fortsatt skjenkestopp

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

 • Treningssentre
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Museer
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Unntaket er:
 1. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende kan åpnes for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 2. Bibliotek
 3. Offentlige steder og virksomheter kan holde åpent for utendørs fritidsaktiviteter for voksne
 4. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder

Anbefalinger

 • Det er ikke lenger en anbefaling om å unngå besøk i hjemmet. Den nasjonale anbefalingen gjelder. 
 • Alle bør unngå unødvendige reiser. 
 • Det er ikke lenger frarådet å reise til hytta utenfor egen kommune. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Man bør gjøre alle innkjøp i egen kommune før man drar, men kan benytte nærbutikk i hyttekommune kun hvis det er strengt nødvendig og tar særskilte smittvernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og når du går på tur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. 
 • På grunnlag av den lokale smitterisikoen, bør kommunene og fylkeskommunene innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør fortsatt ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det anbefales karantene for husstandsmedlemmer av nærkontakter frem til første PCR foreligger i utbrudd der det er en kjent epidemiologisk tilknytning til engelsk virusvariant.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.
 • Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Musiker, gitarist og hobbyfotograf. Ansvarig for Www.svendberg.com - (mitt hobby prosjekt) https://www.facebook.com/svendbergdotcom

%d bloggere liker dette: