Vitamin D mangel

Bare litt om D-vitamin
Opp gjennom årene har jeg vært utrolig mye syk av bronkitt, lungebetennelse og forkjølelse uten å egentlig forstå hvorfor.
Får noen år siden avdekket min fastlege at jeg hadde mangel på vitamin D og ble anbefalt å starte med tilskudd av dette.

I tiden etter jeg startet med dette har jeg uten tvil vært merkbart mindre syk av de nevnte sykdommene.
Så vitamin D er så absolutt å anbefale.

 

__________________________

Hva er vitamin D-mangel?

Kilde: http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hormoner-og-nering/vitamin-d-mangel-14515.html

Vitamin D dannes i huden under solstråling (UVB-stråling) og tas dessuten opp i tarmen fra vitamin D-holdig ernæring eller fra kosttilskudd. Mangel på vitamin D kan hos barn medføre rakitt (engelsk syke) og hos voksne en tilstand som betegnes osteomalasi, og som er karakterisert ved mindre kalsium i skjelettet, skjelettsmerter og svak muskulatur, særlig i bekkenpartiet.

Det skilles mellom lett til moderat og uttalt vitamin D-mangel. I de senere årene er forskerne blitt oppmerksomme på at lett vitamin D-mangel forekommer hyppig, spesielt blant eldre, blant sykehjemspasienter og hos pasienter med lårhalsbrudd. Slike lette tilfeller av vitamin D-mangel kalles også vitamin D-svikt og medfører økt risiko for beinskjørhet og beinbrudd. Uttalt vitamin D-mangel er sjelden i vår del av verden, og skyldes da som regel en tarmsykdom med mangelfullt opptak av næringsstoffer (malabsorpsjon), eller svært ensidig kost.

Vitamin D-mangel var svært utbredt i den vestlige verden omkring 1900-tallet, men den alvorlige formen for tilstanden er senere nesten fullstendig utryddet. I de fleste utviklingsland ses vitamin D-mangel også sjelden, sannsynligvis som følge av mye sollys. Kvinner med mørk/svart hud som flytter fra solrike hjemland til områder med mindre sol, er derimot en utsatt gruppe. I Norge er det nylig påvist høy forekomst av vitamin D-mangel hos mørkhudede kvinner i Oslo. Problemet forsterkes ved bruk av heldekkende klær og liten soleksponering på huden. Tilsvarende er funnet i en rekke europeiske land.

Facebook kommentarer