PTSD

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan ramme mennesker som har vært involvert direkte eller indirekte i en skremmende eller farlig hendelse.

Du kan også få PTSD om du har vært vitne til en traumatisk hendelse eller om du var involvert på annen måte.

Det er normalt å føle seg redd eller engstelig etter at noe traumatisk har skjedd. Selv om følelsene vekker uro vil de vanligvis gå over etter noen uker. Varer følelsene lenger enn en måned, eller hindrer deg i å komme videre i livet, så kan du ha PTSD.

Mange forbinder PTSD med voldtekt eller krig, men du kan for eksempel få PTSD dersom noen nær deg plutselig dør, du blir overfalt, utsatt for langvarig mobbing eller involvert i en trafikkulykke.

De fleste med PTSD fikk symptomer rett etter at å ha vært gjennom en opprivende hendelse. Men hos noen mennesker kommer ikke symptomene før etter måneder eller år.

Symptomer på posttraumatisk stresslidelse

Hvis du har PTSD kan du oppleve å få sterke minner om en traumatisk hendelse. Du kan ha “flashbacks”, der du opplever at du gjennomlever hendelsen på nytt, eller du kan ha mareritt om det som skjedde. Noen mennesker forsøker å la være å snakke om eller tenke på det som skjedde, og unngår personer eller steder som minner dem om hendelsen.

PTSD kan også få deg til å føle deg oppspilt, anspent eller nervøs, eller du kan bli irritabel og sint. Forstyrrelsen kan være en belastning for forholdet til familie og venner.

Noen har også fysiske symptomer. Du kan føle deg svimmel, kvalm eller ha hodepine, eller ha en følelse av at hjertet slår veldig fort eller hardt.

Mange av disse følelsene er normale etter en skremmende hendelse. Men hvis du har PTSD, vil symptomene ikke blekne med tiden, og de kan begynne å forstyrre livet ditt.

PTSD kan være vanskelig for leger å oppdage. Du liker kanskje ikke å snakke om den traumatiske hendelsen du har gått gjennom, men det er viktig å fortelle legen din om den. Leger kan feilaktig tro at PTSD er en annen sykdom, som for eksempel depresjon, hvis de ikke kjenner til at personen har vært gjennom en traumatisk hendelse.

Hvor kan jeg få hjelp?

​Bestill time hos fastlegen din først. Hun kan henvise deg til spesialist i behandling av PTSD, for eksempel en psykolog. PTSD kan gjøre det vanskeligere å takle livet i hverdagen. Du kan kanskje føle du trenger litt praktisk støtte, eller noen å snakke med. Venner og familiemedlemmer kan kanskje være i stand til å hjelpe. Noen oppsøker støttegrupper i sitt nærområde.

Samtalebehandling ved posttraumatisk stresslidelse

En form for samtalebehandling som kalles kognitiv atferdsterapi kan hjelpe mennesker som har PTSD. Denne typen terapi er en kortvarig, praktisk rettet behandling. Den fokuserer på å hjelpe deg til å forstå dine tanker og følelser, og på å finne praktiske måter å mestre dem på. Du vil sannsynligvis bli tilbudt rundt ti behandlingsøkter som hver varer rundt en time, og flere økter dersom du trenger det.

Det finnes god forskning som viser at kognitiv atferdsterapi kan hjelpe deg til å føle deg mindre engstelig, ha færre symptomer på PTSD eller bli helt frisk. Det kan være vanskelig å snakke om de traumatiske hendelsene, og noen ganger dropper mennesker ut av behandling på grunn av dette ubehaget.

Det finnes også forskning som viser at kognitiv atferdsterapi kan forebygge PTSD. Behandlingen har vært brukt hos mennesker som hadde symptomer i løpet av den første måneden etter en skremmende hendelse. Terapi gjorde det mindre sannsynlig at de fikk en vedvarende PTSD. Det er imidlertid viktig å ha flere terapitimer. I studier der mennesker hadde bare én time med rådgivning like etter en traumatisk hendelse følte de seg faktisk verre.

Det har vært forsket på en annen type samtalebehandling for PTSD. Denne kalles Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR). Terapeuten ber deg om å huske noe fra den hendelsen du gjennomgikk. Mens du fremkaller minnene gjør terapeuten bevegelser i luften med en finger. Du følger bevegelsene med øynene. Noen leger mener at det å huske en hendelse mens du blir distrahert hjelper deg å organisere minnene dine slik at de blir mindre plagsomme. Denne behandlingen ser ut til å virke like godt som kognitiv atferdsterapi, men er ikke tilgjengelig overalt.

Legemiddelbehandling ved posttraumatisk stresslidelse

Det finnes forskning som viser at enkelte antidepressiva kan hjelpe personer med PTSD. Antidepressiva brukes vanligvis mot depresjon eller angst, men de kan også brukes mot PTSD.  Britiske retningslinjer anbefaler paroxetin, mirtazapin eller amitriptylin for personer med PTSD. Imidlertid kan disse legemidlene ha bivirkninger, så de er ikke nødvendigvis den første behandlingen legen foreslår. Du kan bli tilbudt behandling med antidepressiva hvis samtaleterapi ikke fungerer for deg, eller hvis du ikke ønsker samtalebehandling hos spesialist. Da vil oppfølging skje hos fastlegen.

Bruk av antidepressiva har som mål å hjelpe mennesker til å føle seg mindre deprimerte og engstelige. Det fins noe forskning som tyder på at legemidlene kan bidra til å redusere symptomene på PTSD. Men i noen av studiene fortalte personer som tok antidepressiva at de ikke følte seg bedre, selv om legene deres mente de hadde frisknet til.

Virkningen av antidepressiva kommer forholdsvis sakte. Du vil måtte ta medisinen regelmessig i flere måneder. Hvis du får bivirkninger, er det viktig at du spør legen før du slutter å ta medisinen. Hvis du plutselig slutter å ta et av medikamentene, kan du få ubehagelige abstinenssymptomer. Dersom et antidepressivt middel ikke fungerer for deg, bør du si fra til legen. Det kan være mulig å prøve et annet medikament.

Bivirkninger av noen vanlige antidepressiva inkluderer kvalme, tørr munn, diaré eller tretthet. Noen menn synes det er vanskeligere å få orgasme. Når du slutter å ta antidepressiva kan legen foreslå at du trapper ned langsomt. Dette for å unngå ubehagelige abstinenssymptomer.

Noen antidepressiva har vært knyttet til høyere risiko for selvmord når de blir gitt til barn og unge. Risikoen er størst for unge under 18 år, men dette gjelder også i svakere grad inntil fylte 24 år. Legen vil følge deg opp på vanlig måte mens du er i behandling. Denne forskningen synes ikke å vise noen økt risiko for personer over 24 år, men legen vil likevel følge deg opp. Hvis du tar antidepressiva og er bekymret på grunn av tanker eller følelser som oppstår så oppsøk legen din omgående.

Hvis PTSD-sykdommen gjør det vanskelig å sove, kan legen foreslå et sovemiddel som hjelper deg. Slike legemidler brukes vanligvis kun i kort tid da de kan ha bivirkninger hvis du tar de for lenge. Alternativt kan man prøve et antidepressivum (mirtazapin) som gjør deg søvnig.

Hva vil skje videre?

Det vanskeligste med å ha PTSD kan være å be om hjelp. Men dette er veldig viktig. Behandling kan hjelpe deg til å føle deg bedre, og til å komme videre med livet ditt. Det er aldri for sent å starte behandling.

Mange blir helt bra i løpet av det første året etter den skremmende hendelsen. Men for noen kan PTSD være en varig tilstand. Du kan oppleve at symptomene dine kommer og går. Du kan føle deg bedre til tider, for så å føle deg verre, hvis du opplever noe som minner deg om hva du har vært igjennom. Hvis dette er tilfelle kan behandling hjelpe deg å mestre situasjonen bedre.

Kilde: https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/posttraumatisk-stresslidelse