Lavt stoffskifte – hypotyreose

Hypotyreose, eller lavt stoffskifte, kommer nesten alltid av en svikt i skjoldbruskkjertelen, og ofte er det en betennelse som forårsaker svikten. Skjoldbruskkjertelen produserer hormonet tyroksin, som virker på alle celler i hele kroppen. Mangel på tyroksin gir mangeartede symptomer.

Det antas at mange har en arvelig disposisjon for å utvikle sykdommen, og at større belastninger og livskriser kan medvirke til at sykdommen utvikles. Omtrent 80 prosent av de som får hypotyreose, får den autoimmune varianten som kalles Hashimoto. Noen utvikler også andre autoimmune sykdommer som diabetes, revmatisme, leddgikt, Sjøgrens syndrom, pernisiøs anemi m.m. Sykdommen finnes i alle aldersgrupper, og den forekommer hyppigere med økende alder. Det er flest kvinner som får sykdommen.

Hypotyreose er kjent som en snikende sykdom, og hos de fleste kommer den gradvis. Derfor kan det være vanskelig å legge merke til forandringer.

Symptomer:
Manglende energi, utmattelse, tretthet Heshet
Vektøkning Tørt hår, tørr hud, sprø negler
Tiltaksløs, deprimert, motløs Nedsatt sexlyst
Sensibel, lettrørt Forstoppelse
Muskel- og leddsmerter Søvnproblemer
Fryser lett Sensitivitet for lyd, lys, støy
Problemer med konsentrasjon og hukommelse

 

Diagnose
Ved hjelp av en blodprøve kan legen måle mengden av tyroksin i blodet.

Behandling
Hypotyreose behandles som oftest med tyroksin (T4) og er en behandling som varer livet ut. Målet med behandlingen er at pasienten skal føle seg frisk. De fleste som behandles med tyroksin, fungerer godt med det. Første steg hvis man ikke føler seg frisk, er å sjekke om tyroksindosen kan reguleres bedre. Hvis symptomene fortsetter til tross for at TSH-verdien (TSH = tyreoideastimulerende hormon) er fin, kan det være et alternativ å forsøke kombinasjonsbehandling. Det innebærer at man tar trijodtyronin (T3) i tillegg til tyroksin. Det er viktig å starte forsiktig, for T3 er omtrent tre ganger så sterkt som T4.

Fortrinnsvis benyttes Levaxin (T4) og Liothyronin (T3). En del pasienter ønsker å prøve Armour Thyroid og Erfra Thyroid som et alternativ. Dette er preparater av tørket skjoldbruskkjertel fra gris som inneholder både T3 og T4. Denne typen preparater var standard behandling frem til det ble utviklet effektive teknikker som gjorde fremstilling av syntetisk levothyroxin (T4) mulig. Det finnes ingen studier som viser eventuelle fordeler eller ulemper ved bruk av Armour Thyroid eller Erfra Thyroid. En del pasienter opplever bedring ved bytte til disse medisinene og en del gjør det ikke. Det som uansett alltid er viktig er at disse preparatene alltid kombineres med en liten dose T4 for å få riktig balanse i T4/T3-regnskapet. Det bør altså ikke brukes alene. Det samme gjelder for Liothyronin. Armour Thyroid og Erfa Thyroid fås ikke på blå resept.

Referanseområder og behandlingsmål
Målet for behandling med tyroksin er at pasienten skal føle seg frisk. Spesialistene har kommet frem til at under behandling bør TSH og Fritt T4 ligge i følgende område:

TSH: 0,5–1,5 mlE/L
FT4: fra midtre til øvre del av referanseområdet

Disse verdiene må ikke forveksles med de såkalte referanseverdiene til laboratoriene (TSH: 0,5–3,6 og FT4: 8–20 pmol/L). Referanseverdiene gjelder for friske personer, ikke for de som er under behandling med stoffskiftehormon. Merk at de optimale behandlingsverdiene vil være forskjellig fra pasient til pasient, og at noen få kan trenge en TSH-verdi som ligger enda lavere enn 0,5 for å føle seg godt behandlet. Det er viktig å få et godt samarbeid med legen om å finne dine egne optimale blodprøvesvar!

Det er hormonlaboratoriet på Oslo Universitetssykehus, Aker som har utarbeidet disse målene på bakgrunn av HUNT-undersøkelsen.

Vær oppmerksom på at opptaket av tyroksin påvirkes av inntak av kalsium og jern, så det bør tas til andre tider, f.eks. om kvelden.

Kilde: http://www.stoffskifte.org/1265000/