Helse

image

Helse er et stort og omfattende tema som berører oss alle.
På denne siden ønsker jeg primært å sette søkelys på de sidene ved helsen jeg personlig har erfaring med, både direkte og indirekte.

Har vært uføretrygdet i flere år grunnet blant annet angst og depresjon noe som er en stor utfordring i hverdagen.

Jeg vokste opp med en far som var alvorlig syk, noe som har satt sine spor. Selv om jeg husker pappa som en snill far, opplevdes det skremmende på et barnesinn å se personlighetsendingen som kom som følge av hans psykiske lidelse.
Slik jeg husker det og utfra den tidens forståelse for psykisk helse og barn av psykisk syke så skulle vi skjermes og ikke vite. Husker det var skummelt når det kom folk fra sykehuset som skulle overtale han til frivillig innleggelse og vi barn ble sendt på rommet uten å få vite så mye om hva som skjedde.
Det er viktig for meg å understreke at jeg på ingen måte bebreider noen for den tiden, det var slik man da mente var rett fremgangsmåte. I dag er man heldigvis mer bevisste på dette med barn av psykisk syke.

Pappa døde allerede i 1981, bare 42 år gammel da var jeg bare 12 år gammel.
Men selv nå så lenge etter sliter jeg med en del sterke minner som kommer tilbake og plager meg, ofte i form av vonde drømmer. Ønsker ikke å komme inn på detaljer, men jeg har som følge av en barndom preget av mye psykisk sykdom samt en del andre faktorer fått diagnosen PTSD.

Når man har slike erfaring og sliter er det en utrolig styrke å ha en tro på en god Gud.
Min gudstro og min evne til å le selv om ting ser sort ut har holdt meg oppe i mange tunge stunder.
Så at humor er god medisin kan jeg skrive under på.